UAB „Vilsofa“(toliau – Bendrovė), įmonės kodas 303440919, adresas Savanorių pr. 157A, Vilnius, vertina Jūsų pasitikėjimą, todėl atsakingai rūpinamės mums patikėtų Jūsų asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamiesi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų.

Šia UAB „Vilsofa“ privatumo politika (toliau – Privatumo Politika) siekiame informuoti Jus apie Bendrovės užtikrinamą Jūsų privatumo apsaugą bei padėti jums suprasti, kaip ir kokie jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje bei kokias su tuo susijusias teises ir atsakomybes jūs turite.

Privatumo politika yra skirta mūsų klientams, į Bendrovę besikreipiantiems asmenims, bei asmenims, kurie yra užsisakę Bendrovės naujienlaiškius.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įsipareigojame laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos

Mūsų kontaktai:

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

Elektroniniu paštu: info@vilsofa.lt

Skambindami telefonu: +370 686 90747

Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėjewww.vilsofa.lt,gali tai padaryti užsiregistravęs šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, arba pirkdamas svečio apsipirkimo statusu. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjas, užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą , telefono numerį, el. paštą.

Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo ir administravimo tikslais internetinėje parduotuvėje www.vilsofa.lt .

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas.

Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Prenumeruok naujienlaiškius ir gauk 10% Nuolaidą!
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškius ir gaukite vienkartinę 10% nuolaidą jūsų krepšeliui.
    Prenumeruoti